Actueel

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, ..

Johannes 3 vers 16a

Extra mogelijkheid aanmelden kerkdiensten

Voor de kerkdiensten komende zondag D.V. zijn nog plaatsen vrij. Hiervoor kan ieder zich opgeven via onderstaande links. Zodra het aantal personen bereikt is, wordt de mogelijkheid van aanmelden geblokkeerd.

 

 

Data weekdiensten DV - donderdagavond 19.30

  10 februari 2022     3 maart 2022     24 maart 2022  

 

Kerkdiensten in deze tijd

Concreet hebben wij, gezien de corona-ontwikkelingen op dit moment, enkele extra maatregelen genomen. Daarbij is vanzelf gelet op de situatie in onze omgeving en in onze gemeente. Wanneer daar veranderingen optreden, kan dat tot wijziging leiden. Vooral is er het hartelijk uitzien dat er door ’s Heeren goedheid weer meer mogelijk zal worden.

 

  • We nodigen persoonlijk uit via de mail met daarin de vraag om een eenvoudig formulier in te vullen. Dit formulier vult u in via de link in deze persoonlijke mail. Uiterlijk woensdagavond dient u dit formulier ingevuld te hebben. Meldt u zich niet, dan vervalt de mogelijkheid om aanwezig te zijn.
  • Het aantal kerkgangers per dienst hebben we terug gebracht.
  • We hebben drie diensten per zondag om aantal kerkgangers wat te spreiden.
  • Verder blijven we onder ieders aandacht brengen zich correct te houden aan de bekende regels zoals hygiëne, niet naar de kerk komen als er enige gezondheidsklachten zijn, enzovoort.
 

Wij hebben allen de bewaring en de wijsheid van de Heere zo nodig. Laten we daar ootmoedig de Heere om vragen. Hij moge nog gedenken in Zijn ontfermen. Wij wensen u en jullie allen van harte ’s Heeren hoede en zegen toe en de bediening van Zijn Heilige Geest onder het Woord.

 

Gaven en giften 

De kerkenraad stelt met erkentelijkheid vast dat er ook nu veel gaven en giften binnenkomen. Dat is ook blijvend nodig, zoals u allen zult begrijpen. We willen u dan ook opwekken bij de voortduur daaraan te denken en bijvoorbeeld wekelijks iets over te maken. Het is mogelijk nuttig daartoe hier de banknummers te vermelden:

  • diaconie:         NL68 RABO 0321 2436 25  t.n.v. Geref. Gemeente (Diaconie)
  • kerk:                NL30 RABO 0381 2177 60  t.n.v. Geref. Gemeente (Kerk)
  • bouwfonds:     NL11 RABO 0321 2382 49   t.n.v. Geref. Gemeente (Bouwfonds)

Voor al uw gaven en giften zegt de kerkenraad u bij voorbaat hartelijk dank.

Kerktijden

Kerkgebouw Bethelkerk

Gereformeerde Gemeente Tricht-Geldermalsen

Laan van Leeuwenstein 10

4191 NB Geldermalsen

0345 582409

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.