Wat wij geloven

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, ..

Johannes 3 vers 16a

 

God en Zijn Woord

Bijbel

In de Bijbel heeft God ons heel veel bekendgemaakt. Daarom is het Woord van God (de Bijbel) zo belangrijk. Het heeft een centrale plaats in wat wij geloven. Uit de Bijbel weten wij wie God is en dat Hij hemel en aarde heeft gemaakt. Hij heeft ook de mens geschapen. Aanvankelijk was alles in volmaakte harmonie. De mens leefde heilig met God. Door de zonde van de mens, namelijk het niet willen erkennen van God en het overtreden van Zijn geboden, ging dit allemaal verloren. Daardoor is er de dood en allerlei ellende in de wereld gekomen. 

 

Redding

Toch heeft God Zijn liefde laten blijken door Zijn Zoon, de Heere Jezus Christus naar de aarde te zenden. Op grond van Zijn vrijwillig lijden en sterven als Borg kunnen zondaren van hun zondeschuld en zondelast worden bevrijd en tot ware gelovigen worden gemaakt.

Dat gebeurt door de genadekracht van de Heilige Geest. De Heilige Geest gebruikt daarvoor de Bijbel. Zo schept God in hen een nieuw geestelijk leven om tot Zijn eer te leven. Dat leven zal nooit meer eindigen. De gelovigen zullen wel een keer moeten sterven, maar dan niet meer als straf op de zonde, maar om eeuwig in de hemel en op de vernieuwde aarde God te mogen dienen en loven.

Buiten Christus moeten we voor eeuwig verloren gaan. Het is dus noodzakelijk dat we Hem als onze Redder leren kennen in ons leven.

Vooral in de Psalmen kunnen we lezen wat het geloof van Gods kinderen inhoudt. Zowel hoogte- als dieptepunten uit het geestelijk leven worden hierin bezongen.

Wat we op grond van de Bijbel geloven wordt samengevat in de geloofsbelijdenis of de Twaalf Artikelen. Deze artikelen vormen een bekende en heel oude belijdenis. De Heidelbergse Catechismus is een gereformeerde belijdenis uit de tijd van de reformatie. In onze kerken krijgen deze belijdenissen vanuit het centrale Woord ook ruime aandacht.

 

 

Kerktijden

Kerkgebouw Bethelkerk

Gereformeerde Gemeente Tricht-Geldermalsen

Laan van Leeuwenstein 10

4191 NB Geldermalsen

0345 582409

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.